nxt.eu

VakHavo

Afgelopen schooljaar zijn we op veler verzoek gestart met onze VakHavo-route in leerjaar 1 . Dit schooljaar bieden we de VakHavo aan in zowel leerjaar 1 als leerjaar 2. Het concept VakHavo is een leerlijn in de havo, die aansluit bij de behoeften van havisten om theorie en praktijk te combineren en de relevantie te zien door kennis in de praktijk toe te passen.

De VakHavo is op ons vakcollege een uitwerking van het concept voorbereidend hoger beroepsonderwijs (vhbo). De leerlingen krijgen op havoniveau les. De VakHavo neemt de behoeften en kwaliteiten van de havoleerling als uitgangspunt voor het onderwijs. Voor havisten is het belangrijk dat ze de koppeling tussen theorie en praktijk kunnen maken, zodat ze de relevantie van het leren zien. Ze leren door doen en houden van de afwisseling en uitdaging. De route van de VakHavo richt zich na leerjaar 1 op techniek.

Bekijk hier de presentatie VakHavo

starttijden:
- 11:00 uur 
- 12:00 uur